HOF AAN HET LAAR | GERWEN

RESERVEREN

De verkoop van de 10 woningen in Hof aan het Laar staat gepland voor begin 2020. Er is veel animo voor de woningen in Hof aan het Laar, dat bleek wel uit alle gesprekken die we de afgelopen tijd met geïnteresseerden hebben gevoerd. Om op een zo eerlijk mogelijke manier de woningen te kunnen toewijzen na de start verkoop hebben we besloten te werken met de mogelijkheid voor reserveren.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Na de informatieavond op 26 september heeft u tot maandag 14 oktober 12.00 uur de tijd, om aan te geven of u een reservering wil voor een specifieke woning. De reservering kan enkel worden gemaakt, indien u geen voorbehoud van financiering maakt. Dit betekent niet dat u geen financiering nodig hebt, maar het betekent dat u uw financieringsmogelijkheden op dat moment reeds hebt gecheckt, bijvoorbeeld bij onze samenwerkingspartner Rabobank Nuenen. Voor het sluiten van een reserveringsovereenkomst vragen wij een bedrag van € 1.500,- ex BTW. Dit bedrag wordt verrekend op het moment dat u overgaat tot aankoop van de woning. Met deze financiële drempel zorgen we ervoor dat enkel serieus gegadigden overgaan tot reservering.

U kunt meerdere woningen aangeven op uw voorkeursformulier. Het streven is zoveel mogelijk mensen een woning van één van hun voorkeuren toe te wijzen. Op het moment dat er meerdere gegadigden zijn voor dezelfde woning, zullen we toewijzen aan de persoon die het langst staat ingeschreven als belangstellende (het moment waarna u de nieuwsbrieven ontving).