HOF AAN HET LAAR IN WORDING

Onderstaand ziet u de voortgang van de bouw in beeld. Allereerst werd autobedrijf Janssen gesloopt, waarna het terrein bouwrijp werd gemaakt. Inmiddels is de daadwerkelijke bouw van Hof aan het Laar gestart. Tijdens de start bouw viering hebben de nieuwe bewoners hun toekomstwensen in beton gegoten. Deze worden later verwerkt in de fundering van de toegangspoort aan het Laar.

REALISATIE

(Foto’s Miriam van de Sande)

START BOUW VIERING

(Foto’s Jantine Schoofs, Saskia Schreurs)

BOUWRIJP MAKEN

(Foto’s Miriam van de Sande)

DE SLOOP

(Foto’s Miriam van de Sande, Saskia Schreurs)