Archeologen vinden resten uit Middeleeuwen

In de eerste helft van januari is het archeologisch onderzoek op de locatie afgerond. De onderzoekers vonden resten van een waterput en aardewerk fragmenten uit de Middeleeuwen. Mooi om te kunnen constateren dat Hof aan het Laar ook zoveel eeuwen geleden al een plaats was, waar mensen samen leefden.

Nu het onderzoek is afgerond en de sloop bijna gereed is, is de aannemer gestart met het bouwrijp maken van de grond. Hierna kan de aannemer starten met de feitelijke realisatie van de nieuwe woningen.